Historiek

1962: Goddeeris werd opgestart door Bernard en Louis

   Goddeeris met als hoofdactiviteit verwarming en sanitair.

1975: Johan Goddeeris vervoegt de firma als hoofd technische dienst

1978: Activiteit naar industriële projecten

1983: Overlijden Bernard Goddeeris

1986: Jan Goddeeris vervoegt de firma als hoofd commerciële dienst

1997: Behalen Certificaat VCA

1999: Tom Goddeeris vervoegt de firma als hoofd administratieve dienst

2000: Hernieuwing Certificaat VCA

2002: Lancering website

2004: Stijn Goddeeris vervoegt de firma (technische dienst, preventie-adviseur en

    milieucoördinator)

2005: Overlijden Louis Goddeeris

2010: Herprofilering in drie pijlers: 

    HVAC Industrial - HVAC Residential - Industrial Piping

2011: Uitbreiding burelen

2012: 50-jarig bestaan